Hướng xử lý hóa đơn GTGT bỏ sót sau khi kiểm tra thuế

Hiện nay, việc nộp tờ khai qua thuế điện tử đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí một cách đáng kể. Tuy nhiên, quá trình nộp tờ khai qua mạng cũng khiến nhiều kế toán lúng túng trong trường hợp kê khai sót hóa đơn GTGT. Ngoài việc tham khảo báo giá phần mềm hóa đơn điện tử để chuẩn bị áp dụng, kế toán cần nắm được cách xử lý đối với hóa đơn bỏ sót trước và sau khi thanh tra tại doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ giải đáp phương án xử lý hóa đơn GTGT bỏ sót sau khi kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh. Việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh. Đây là nội dung được Tổng Cục Thuế  hướng dẫn tại Công văn số 17/TCT-KK  ngày 04/01/2017.

Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định: Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Về nguyên tắc, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra. Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra mà doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Trường hợp phát hiện ra sai sót dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộp, kế toán có thể thực hiện kê khai bổ sung các hóa đơn bị bỏ sót trong kỳ vào kỳ kê khai sai để có thể làm giảm số thuế phải nộp hoặc không phải nộp thuế GTGT.

Đèn bán nguyệt – Bạn đã biết hết công năng chưa? 

Vấn đề kê khai thuế, nộp thuế đối với DN mới thành lập

Như vậy, những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được kiểm tra, thanh tra thuế vẫn được kê khai bổ sung nếu:

– Phát hiện những sai sót mới;

– Nguyên nhân sai sót phù hợp với việc kê khai bổ sung.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên thì sau khi kiểm tra, thanh tra thuế, doanh nghiệp:

– Được khai bổ sung điều chỉnh theo chế độ nếu thấy có sai sót trong trong thời kỳ đã kiểm tra.

– Được khai hóa đơn GTGT đầu vào bỏ sót của thời kỳ đã kiểm tra, nếu hóa đơn đầu vào đó chưa kê khai khấu trừ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *