Lưu ý khi lập Thông báo phát hành hóa đơn năm 2020

Lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn là cách để doanh nghiệp trình và xin phép cơ quan quản lý thuế xem xét và cho phép tự in và đặt in hóa đơn. Trong quá trình chuẩn bị và làm thủ tục để nộp thông báo phát hành hóa đơn không thể tránh khỏi những lưu ý mà doanh nghiệp cần tránh mắc phải để tiến trình này được diễn ra thuận lợi và đúng quy trình của pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu và ghi nhớ những lưu ý đó trong bài viết dưới đây.
Để nộp thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp cần lập và gửi mẫu 3.14 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC được ban hành bởi Bộ Tài chính vào ngày 31/03/2014 nhằm đề nghị cơ quan quản lý thuế cho phép và chấp thuận việc đặt in hóa đơn.
Sau khi gửi mẫu và được chấp thuận, doanh nghiệp mới tiến hành chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đặt in qua mạng.

lập thông báo phát hành hóa đơn

Trong quá trình lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng có một số điểm cần lưu ý như sau:
– Thông báo phát hành hóa đơn và Hoá đơn mẫu phải đồng thời được niêm yết rõ ràng ngay tại doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn phát hành của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp bắt buộc phải lập Thông báo phát hành hóa đơn với đầy đủ nội dung trên mẫu theo quy định.
– Doanh nghiệp phải tiến hành theo quy trình: Lập Thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan quản lý thuế chấp nhận trước rồi mới được tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng.
– Nếu doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh doanh nghiệp có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng doanh nghiệp lại tiến hành kê khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh doanh nghiệp thì phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Nếu doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh doanh nghiệp có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng doanh nghiệp lại tiến hành kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh doanh nghiệp thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh doanh nghiệp không phải làm Thông báo phát hành hoá đơn.
– Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp khi gửi thông báo phát hành hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
Trên đây là tổng hợp những lưu ý mà doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng. Với những hiểu biết này, mong rằng doanh nghiệp có thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình này.

https://xembantin.com/itaxviewer-giao-dien-thong-minh-de-su-dung/

https://xembantin.com/kiem-tra-chat-luong-ket-sat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *