Các mức xử phạt khi chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 được quy định chậm nhất là vào ngày 30/02/2020. Cách tính thuế TNCN mới nhất cũng được quy định cụ thể để đảm bảo doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện tốt nhất. Vậy, nếu trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Chậm nộp từ 01 đến 05 ngày nhưng có tình tiết giảm nhẹ

Đối với trường hợp này, mức phạt mà doanh nghiệp phải đối diện sẽ là mức phạt cảnh cáo. Đây cũng là mức phạt nhẹ nhất khung hình phạt.

Chậm nộp từ 01 đến 10 ngày

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp sẽ bị đối diện với mức phạt lên đến 700.000 đồng. Trong đó, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng và nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 01 triệu đồng.

Lưu ý khi lập Thông báo phát hành hóa đơn năm 2020

Chậm nộp từ trên 10 ngày đến 20 ngày

Trường hợp này doanh nghiệp sẽ phải đối diện với mức xử phạt lên đến 1,4  triệu đồng. Trong đó, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 800.000  đồng. Còn nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 02 triệu đồng.

quyết toán thuế TNCN

Chậm nộp từ trên 20 ngày đến 30 ngày

Trường hợp này doanh nghiệp sẽ phải đối diện với mức xử phạt lên đến 2,1 triệu đồng. Trong đó mức tối thiểu không thấp hơn 1,2 triệu đồng và nếu có tình tiết tăng nặng thì sẽ không quá 03 triệu đồng.

Chậm nộp từ trên 30 ngày đến 40 ngày

Doanh nghiệp thuộc trường hợp chậm nộp này thì sẽ phải đối diện với mức xử phạt lên đến 2,8 triệu đồng. Trong đó, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu không thấp hơn 1,6 triệu đồng và mức phạt tối đa không quá 04 triệu đồng nếu có tình tiết tăng nặng.

iTaxViewer – Giao diện thông minh, dễ sử dụng

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần phải lưu ý: Phạt 3,5 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 02 triệu đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày.

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *