Liên hệ gửi bài viết (guest post) miễn phí

Trong quá trình sử dụng trang web, bạn có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@xembantin.com

Trường hợp bạn có thông tin, tin tức hay xin vui lòng gửi cho chúng tôi về địa chỉ email: info@xembantin.com. Một bài đáp ứng bao gồm các tiêu chí sau chúng tôi sẽ đăng.

  1. Chủ đề bài viết (lưu ý kiểm tra chủ đề chưa từng được đăng tải trên trang web
  2. Mô tả về bài viết (140 ký tự): Viết hay vắt tắt về chủ đề bạn muốn giới thiệu
  3. Nội dung ít nhất 800 chữ bao gồm hình ảnh, video đính kèm
  4. Nội dung chia sẻ phải unique
  5. Tối thiểu 1 liên kết ra ngoài về nơi bạn tham khảo (trường hợp bài viết do bạn sưu tầm)

Cảm ơn!